POĽOVANIE    Slovensky  English  Magyar Skúšky vlôh malých plemien I.cena (183 bodov)

Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) II.cena (91 bodov)